หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 หลักสูตร ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 เบื้องต้น

โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมชุด Microsoft office 2007 ที่มีความสามารถพิมพ์งาน สร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ โปรแกรมประมวลผลคำอื่นๆ เพราะด้วยความสามารถที่มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์ข้อความที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อความได้อย่างง่ายดาย, แทรก รูปภาพ หรือภาพ กราฟฟิก ต่างๆ, การสร้าง ตาราง ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ ที่เป็นคุณลักษณะใหม่ของโปรแกรม Microsoft Word 2007 ซึ่งท่านสามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อจบการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

ราคา 2,800.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)
06-ต.ค.-2563 08-ต.ค.-2563 12-พ.ย.-2563 03-ธ.ค.-2563

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Word 2007

 1. รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word 2007
  • เมนูการใช้งานพื้นฐาน Microsoft Office Button
  • แถบ Quick Access Menu เก็บคำสั่ง ที่ใช้บ่อย
  • แท็บ Contextual tabs รวมคำสั่งเฉพาะ Object ต่างๆ ที่เรียกใช้
  • แถบ Ribbon แถบคำสั่งที่รวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
 2. การทำงานกับเอกสาร Word 2007
  • วิธีการสร้างเอกสาร ว่างเปล่า Templates หรือจาก Microsft office online ที่หลากหลาย
  • รูปแบบ Format ในการบันทึก Save as PDF , html , เลือกบันทึกเมื่อไปเปิด Microsoft office ที่เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า
  • การเปิด และการปิด ไฟล์ เอกสาร และ โปรแกรม
 3. จัดรูปแบบเอกสาร Page Layout
  • จัดระยะขอบ Margins , Size ขนาดกระดาษ , กำหนดกระดาษแนวตั้ง แนวนอน
  • ตกแต่งเอกสาร ด้วยการใส่กรอบ Page Border ใส่สีพื้นหลัง Page Color หรือทำ ลายน้ำ Water Mark
 4. จัดแต่ง ข้อความ ในเอกสาร
  • กำหนดตั้ง Tab ตามต้องการ , การชิดขอบหน้ากระดาษ
  • จัด Paragraph , ระยะห่างช่องไฟระหว่างบรรทัด หรือตัวอักษร
 5. กำหนด แบบ ขนาด และลักษณะพิเศษ Styles ให้กับตัวอักษร
 6. ใส่ เลขลำดับ Numbering และสัญลักษณ์หัวข้อ Bullets
 7. เพิ่มสัญลักษณ์ Symbol ในเอกสาร
 8. สร้างตารางเก็บข้อมูล ลงในเอกสาร Word 2007
  • วิธีสร้างตาราง Table ในเอกสาร
  • แท็บ Table Tools
  • เทคนิคการ เลือก ตาราง เพื่อการจัดการ
  • จัดรูปแบบ Table Styles หรือ กำหนดเอง อย่างง่ายดาย
  • ทำการเพิ่ม Insert ลบ Delete แยก Split รวม Merge Rows/Columns ของ ตาราง
  • จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
  • จัดเรียงข้อมูลในตาราง
  • คำสั่งแปลงตารางให้เป็นข้อความ
  • สร้างสูตรการคำนวณ เมื่อข้อมูลในตาราง เป็นตัวเลข
 9. แทรกรูปภาพ Insert Pictrue
  • แทรกรูปไฟล์ รูปภาพ และภาพคลิปอาร์ต Clip Art
  • ปรับขนาด และปรับแต่งรูปภาพ
  • ปรับแต่งแสง สี และใส่ Effects ให้รูปภาพ
  • จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร Position และ Text Wrapping
  • เทคนิคลดขนาดไฟล์ภาพ
 10. การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
  • วาดรูปทรงสำเร็จ AutoShape
  • การปรับแต่งรูปทรง และตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม
  • กำหนด Effects พิเศษให้รูปวาด
  • การจัดตำแหน่งรูปภาพ
  • เท็กซ์บ็อกซ์ Text box
  • ข้อความศิลป์ WordArt
 11. การใช้งาน SmartArt
  • การสร้าง SmartArt
  • การปรับแต่ง SmartArt
  • แก้ไข SmartArt
  • กำหนด Effects พิเศษ
 12. การทำงานกับกราฟ Chart
  • การสร้างกราฟ Chart
  • ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
  • การตกแต่งกราฟ ด้วยตนเอง หรือจัดรูปแบบกราฟด้วย Chart Styles
  • เลือกลักษณะการแสดงกราฟ Chart layouts และเปลี่ยนชนิดของกราฟ Change Chart type
  • แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล Data
  • เปลี่ยนสีชุดข้อมูล ที่แสดงตามความต้องการ
 13. การจัดพิมพ์เอกสาร
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้
 1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการ สร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 1. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้าง พิมพ์ เอกสาร ด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2007
 2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)
06-ต.ค.-2563 08-ต.ค.-2563 12-พ.ย.-2563 03-ธ.ค.-2563

คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : เรียน Word, สอน Word เบื้องต้น , สอนสร้างเอกสาร พิมพ์เอกสาร , สอน การใช้ Word 2007


| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading