หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 หลักสูตร Microsoft Word Advance (MS Word Advance)

หลักสูตร MS Word Advance นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม Microsoft Word มาแล้ว และต้องการเพิ่มลูกเล่น และจัดทำเอกสารที่มีรูปแบบหลากหลายได้อย่างรวดเร็ว สวยงามอย่างมืออาชีพ เช่น การสร้างหน้าปก, การสร้างสารบัญ, การทำแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล, การทำแผ่นพับ, นามบัตร, โบรชัวร์ หรือการเชื่อมโยงข้อมูลจาก MS Outlook มาพิมพ์บนซองจดหมาย ที่กล่าวมาทั้งหมดรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น

ราคา 3,200.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง)

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)
09-ต.ค.-2563 13-พ.ย.-2563 04-ธ.ค.-2563

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน Microsoft Word Advance

 1. ทบทวน วิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Word 2007
 2. สร้างรายงาน และการอ้างอิง
  • สร้างปกรายงาน Cover Page
  • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
  • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
  • การสร้างสารบัญ Table of Contents
  • การทำดัชนี Index
  • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
  • การสร้าง Bookmark
  • การทำ Cross-Reference เพื่องานอ้งอิงโยง
  • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark
 3. การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts
 4. สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป
  • สร้าง และกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ แบบข้อความ Text , ดร็อปดาวน์ Drop-Down List และวันที่ Date
  • แทรก และใช้งานฟิลด์แกลลอรีสำเร็จรูปและฟิลด์รูปภาพ
  • ป้องกันฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน Protect Form
 5. เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • ขั้นตอนการจัดทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • วิธีการสร้างฐานข้อมูลผู้รับจดหมาย Data Source หรือ ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook
  • นำชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ของผู้รับ ฯลฯ มาจัดทำซองจดหมาย Envelope
 6. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเปรียบเทียบเอกสาร Track Changes-Compare Documents
  • วิธีเปิด และปิดเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
  • กำหนดตัวเลือกการติดตาม
  • การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง
 7. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
  • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
  • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
 8. การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
 9. WorkShop : สร้าง แผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้
 1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการ สร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่าง WorkShop : สร้าง แผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ ที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 1. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้าง พิมพ์ เอกสาร ในรูปแบบรายงาน ด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2007 ได้อย่างคล่องแคล่ว และง่ายดาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)
09-ต.ค.-2563 13-พ.ย.-2563 04-ธ.ค.-2563

คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : เรียน Word Advance, สอน Word Advance , สอนสร้างเอกสาร พิมพ์เอกสาร , สอน การใช้ Word 2007, Word 2010


| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading