ปูพื้นฐานเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Word (Word Basic)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน Microsoft Word หรือเคยใช้บ้างเพียงเล็กน้อย ที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ ในการสร้างเอกสาร พิมพ์รายงาน พิมพ์จดหมาย ซึ่งในเอกสารที่ต้องการสร้าง นอกจากมีตัวอักษร ที่มีรูปแบบกราฟฟิกต่างๆ แล้ว ยังสามารถใส่รูปภาพ, ใส่ตาราง และอื่นๆ พร้อมด้วยการสั่งพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษ ที่จัดรูปแบบเป็นรายงาน นำไปเข้าเล่มได้ทันที ซึ่งเหล่านี้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างได้อย่างง่ายดาย เมื่อจบการเข้าอบรมในหลักสูตรนี้

ราคา 3,200.00 บาท/ท่าน

สถานที่ และเวลา

ณ. อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 17 ถนนลาดพร้าว ซอย 3, ใกล้ MRT พหลโยธิน ประตูทางออก 5 คลิกดูแผนที่

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา 9.00 – 16.00 น.

รอบวันที่เปิดอบรม (หากต้องการสมัครอบรม กรุณาคลิกรอบวันที่ ที่ต้องการ)

เนื้อหาการอบรม

 1. รู้จักการทำงาน และแนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft Word
  • เมนูการใช้งานพื้นฐาน
  • แถบ Quick Access Menu เก็บคำสั่ง ที่ใช้บ่อย
  • แท็บ Contextual tabs รวมคำสั่งเฉพาะ Object ต่างๆ ที่เรียกใช้
  • แถบ Ribbon แถบคำสั่งที่รวบรวมไว้เป็นกลุ่ม
 2. การทำงานกับเอกสาร Word
  • วิธีการสร้างเอกสาร ว่างเปล่า Templates หรือจาก Microsoft office online ที่หลากหลาย
  • รูปแบบ Format ในการบันทึก Save as PDF , html หรือเลือกบันทึกเมื่อไปเปิด Microsoft office ที่เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า
  • การเปิด และการปิด ไฟล์เอกสาร และโปรแกรม
 3. จัดรูปแบบเอกสาร Page Layout
  • จัดระยะขอบ Margins , Size ขนาดกระดาษ , กำหนดกระดาษแนวตั้ง แนวนอน
  • ตกแต่งเอกสาร ด้วยการใส่กรอบ Page Border ใส่สีพื้นหลัง Page Color หรือทำ ลายน้ำ Water Mark
 4. จัดแต่งข้อความ ในเอกสาร
  • กำหนดตั้ง Tab ตามต้องการ , การตั้งค่าชิดขอบหน้ากระดาษ
  • จัด Paragraph , ระยะห่างช่องไฟระหว่างบรรทัด หรือตัวอักษร
 5. กำหนดแบบ ขนาด และลักษณะพิเศษ Styles ให้กับตัวอักษร
 6. ใส่เลขลำดับ Numbering และสัญลักษณ์หัวข้อ Bullets
 7. เพิ่มสัญลักษณ์ Symbol ในเอกสาร
 8. สร้างตารางเก็บข้อมูล ลงในเอกสาร Word
  • วิธีสร้างตาราง Table ในเอกสาร
  • แท็บ Table Tools
  • เทคนิคการเลือกตาราง เพื่อการจัดการ
  • จัดรูปแบบ Table Styles หรือ กำหนดเอง อย่างง่ายดาย
  • ทำการเพิ่ม Insert ลบ Delete แยก Split รวม Merge Rows/Columns ของ ตาราง
  • จัดตำแหน่งข้อความในตาราง
  • จัดเรียงข้อมูลในตาราง
  • คำสั่งแปลงตารางให้เป็นข้อความ
  • สร้างสูตรการคำนวณ เมื่อข้อมูลในตาราง เป็นตัวเลข
 9. แทรกรูปภาพ Insert Picture
  • แทรกรูปไฟล์ รูปภาพ และภาพคลิปอาร์ต Clip Art
  • ปรับขนาด และปรับแต่งรูปภาพ
  • ปรับแต่งแสง สี และใส่ Effects ให้รูปภาพ
  • จัดตำแหน่งรูปภาพบนหน้าเอกสาร Position และ Text Wrapping
  • เทคนิคลดขนาดไฟล์ภาพ
 10. การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
  • วาดรูปทรงสำเร็จ AutoShape
  • การปรับแต่งรูปทรง และตกแต่งรูปวาดให้สวยงาม
  • กำหนด Effects พิเศษให้รูปวาด
  • การจัดตำแหน่งรูปภาพ
  • เท็กซ์บ็อกซ์ Text box
  • ข้อความศิลป์ WordArt
 11. การใช้งาน SmartArt
  • การสร้าง SmartArt
  • การปรับแต่ง SmartArt
  • แก้ไข SmartArt
  • กำหนด Effects พิเศษ
 12. การทำงานกับกราฟ Chart
  • การสร้างกราฟ Chart
  • ส่วนประกอบต่างๆ ของกราฟ
  • การตกแต่งกราฟ ด้วยตนเอง หรือจัดรูปแบบกราฟด้วย Chart Styles
  • เลือกลักษณะการแสดงกราฟ Chart layouts และเปลี่ยนชนิดของกราฟ Change Chart type
  • แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล Data
  • เปลี่ยนสีชุดข้อมูล ที่แสดงตามความต้องการ
 13. การจัดพิมพ์เอกสาร

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากหลักสูตรนี้

 1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการสร้าง, จัดรูปแบบ, พิมพ์เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้าง พิมพ์ เอกสาร ด้วย โปรแกรม Microsoft Word
 2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปศึกษาต่อในระดับขั้นสูงต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-539-5512, 02-932-5257, 086-321-6917 Email : info@www.wisethailand.com