สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word (Word Advance)

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะแนะนำถึงเครื่องมือการใช้งานที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้จัดการ และสร้างเอกสาร ที่มีรูปแบบพิเศษกว่าเอกสารทั่วไป เช่น การสร้างสารบัญ, อ้างอิงท้ายเรื่อง อ้างอิงท้ายบท, ดัชนี, จดหมายเวียน, การทำแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล เป็นต้น

ราคา 3,600.00 บาท/ท่าน

สถานที่ และเวลา

ณ. อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 17 ถนนลาดพร้าว ซอย 3, ใกล้ MRT พหลโยธิน ประตูทางออก 5 คลิกดูแผนที่

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา 9.00 – 16.00 น.

รอบวันที่เปิดอบรม (หากต้องการสมัครอบรม กรุณาคลิกรอบวันที่ ที่ต้องการ)

เนื้อหาการอบรม

 1. ทบทวน วิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Word
 2. สร้างรายงาน และการอ้างอิง
  • สร้างปกรายงาน Cover Page
  • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
  • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
  • การสร้างสารบัญ Table of Contents
  • การทำดัชนี Index
  • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
  • การสร้าง Bookmark
  • การทำ Cross-Reference เพื่องานอ้งอิงโยง
  • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark
 3. การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts
 4. สร้างฟอร์มกรอกข้อมูลสำเร็จรูป
  • สร้าง และกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ แบบข้อความ Text , ดร็อปดาวน์ Drop-Down List และวันที่ Date
  • แทรก และใช้งานฟิลด์แกลลอรีสำเร็จรูปและฟิลด์รูปภาพ
  • ป้องกันฟอร์มให้กรอกข้อมูลได้เฉพาะส่วน Protect Form
 5. เรียนรู้ขั้นตอนการทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • ขั้นตอนการจัดทำ จดหมายเวียน Mail Merge
  • วิธีการสร้างฐานข้อมูลผู้รับจดหมาย Data Source หรือ ดึงจากแหล่งข้อมูลอื่นอย่าง Outlook
  • นำชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่ของผู้รับ ฯลฯ มาจัดทำซองจดหมาย Envelope
 6. ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเอกสาร และการเปรียบเทียบเอกสาร Track Changes-Compare Documents
  • วิธีเปิด และปิดเครื่องมือติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
  • กำหนดตัวเลือกการติดตาม
  • การยอมรับ และไม่ยอมรับ หากเอกสารถูกเปลี่ยนแปลง
 7. กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
  • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
  • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
 8. การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
 9. Workshop : สร้างแผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากหลักสูตรนี้

 1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ Word และฝึกวิธีปฏิบัติการสร้าง พิมพ์ เอกสาร อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่าง Workshop : สร้าง แผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร ฯลฯ ที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้าง พิมพ์ เอกสาร ในรูปแบบรายงาน ด้วย โปรแกรม Microsoft Word  ได้อย่างคล่องแคล่ว และง่ายดาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-539-5512, 02-932-5257, 086-321-6917 Email : info@www.wisethailand.com