หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม M

เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR (Excel HR)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม M

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม M

รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel (Excel Advance)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม M

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน หรือผู้ที่ยังไม

ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น (Excel Basic)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน หรือผู้ที่ยังไม