♦ แนะนำโปรแกรม MS Excel และคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม

Topic in Excel Basic

♦ แนะนำโปรแกรม MS Excel และคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม

แนะนำโปรแกรม MS Excel และคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม  

Excel Basic 1

แนะนำโปรแกรม MS Excel และคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม M

เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR (Excel HR)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม M

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะแนะนำถึงเครื่องมือการใช้งานที่จะ

สร้างเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบด้วยโปรแกรม Microsoft Word (Word Advance)

เนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะแนะนำถึงเครื่องมือการใช้งานที่จะ