เพิ่มลูกเล่นให้กับงานพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint (PPT Advance)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน หรือเคยให้งาน Microsoft PowerPoint มาบ้าง และต้องการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ที่มีลูกเล่น มากยิ่งขึ้น เช่น การใส่ไฟล์เสียง, ไฟล์ VDO หรือไฟล์ Multimedia รูปแบบอื่นๆ, การดึงกราฟ หรือตารางจาก Excel, การใส่ Effect ให้กับ Present รวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่จะทำให้งาน Presentation ของผู้สร้างสวยงาม และน่าสนใจ อย่างมืออาชีพ

ราคา 3,600.00 บาท/ท่าน

สถานที่ และเวลา

ณ. อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 17 ถนนลาดพร้าว ซอย 3, ใกล้ MRT พหลโยธิน ประตูทางออก 5 คลิกดูแผนที่

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา 9.00 – 16.00 น.

รอบวันที่เปิดอบรม (หากต้องการสมัครอบรม กรุณาคลิกรอบวันที่ ที่ต้องการ)

เนื้อหาการอบรม

 1. ทบทวนวิธีการสร้างงาน Presentation และการจัดการกับหน้า Slide
 2. ทบทวนการใส่ Transition การเคลื่อนไหว เมื่อเลื่อนเปลี่ยนหน้า และ Animation การเคลื่อนไหว Effects และ Object ต่างๆ
 3. ตกแต่ง Slide ด้วยการวาดภาพกราฟฟิก
  • วาดภาพกราฟฟิกสำเร็จรูปด้วยคำสั่ง AutoShape
  • ปรับแต่ง พร้อม Effects ให้กับ รูปวาด
 4. ตกแต่ง Slide ด้วยข้อความกราฟฟิก Word Art
  • สร้างข้อความกราฟฟิก, ปรับแต่ง และเลือกใช้ Styles
  • สร้างข้อความกราฟฟิกในรูปแบบของแผงผังองค์กร Organize Chart
 5. เปรียบเทียบข้อมูลที่นำเสนอด้วยกราฟ Chart
  • ขั้นตอนการสร้างกราฟ เพื่อการเปรียบเทียบ
  • คัดลอกข้อมูล Data จากแหล่งอื่น เช่น Excel นำมาสร้างกราฟ
  • คัดลอก Chart แบบเชื่อมโยง จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น Excel หรือ Word แล้ว Paste Special หรือ Paste Hyperlink
  • ปรับเปลี่ยนโครงสร้างกราฟ และแก้ไขข้อมูลในกราฟ
  • จัดรูปแบบ Styles และ Layout พร้อมตกแต่งกราฟ ให้ตรงกับความต้องการ
 6. เพิ่มไฟล์มัลติมีเดีย Multimedia
  • แทรกไฟล์ เสียง Sound และไฟล์ ภาพเคลื่อนไหว Movie , GIF Animation , Flash Movie
  • วิธีการควบคุมการนำเสนอไฟล์มัลติมีเดีย
 7. สร้างอัมบั้มรูปภาพ Photo Album เพื่อนำเสนอ
 8. การจัดเตรียมงานนำเสนออย่างสมบูรณ์แบบ
  • สร้างชุดงานนำเสนอเฉพาะกลุ่ม Custom Slide Show
  • สร้างปุ่ม เพื่อใช้คลิกเลื่อนเปลี่ยนหน้า Action Button และสร้างปุ่ม Hyperlink ลิงค์เปิดไฟล์ หรือ Web Site
  • ซ้อมการบรรยาย กำหนดเวลา และตั้งเวลา ในการนำเสนอ
  • ข้อควรระวังในเรื่องการใช้ Font
 9. สร้าง และแก้ไข Slide Master
 10. สร้าง และแก้ไข Template
 11. บันทึกงานนำเสนอให้เป็นไฟล์ ใน Format ต่างๆ PDF , jpg , html ฯลฯ
 12. รวบรวมเทคนิคดีๆ ในการสร้าง Presentation อย่างมืออาชีพ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากหลักสูตรนี้

 1. เรียนรู้ทฤษฏี วิธีการใช้ PowerPoint และฝึกวิธีปฏิบัติการสร้างงานนำเสนออย่างถูกต้อง และรวดเร็ว พร้อมใช้เทคนิคขั้นสูง ในการจัดตกแต่งงานนำเสนออย่างมืออาชีพ
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน PowerPoint พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้สร้างงานนำเสนอ Presentation ด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 2. ผู้ที่ต้องการนำความรู้ สร้างงานนำเสนอ ที่มีลูกเล่น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ ให้กับงานนำเสนอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-539-5512, 02-932-5257, 086-321-6917 Email : info@www.wisethailand.com