หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 ภาพบรรยากาศการอบรมบางส่วนที่ผ่านมา

จัดฝึกอบรม หลักสูตร สร้างผู้ประกอบการ ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าบน eBay
ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร สร้างผู้ประกอบการ ธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าบน eBay ที่เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2555

จัดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay 11/02/2012
อบรมหลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay รุ่นที่ 27 วันที่ 11 ก.พ. 2555 ณ อาคาร The Connecion

จัดฝึกอบรม Inhouse หลักสูตร PowerPoint Advance บ.ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
บรรยากาศการอบรม Inhouse หลักสูตร PowerPoint Advance
ณ ห้องอบรม บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด จ.ระยอง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 วิทยากร อ.นฤมล ว...


จัดฝึกอบรม หลักสูตรสร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay 4/02/2012
จัดอบรมหลักสูตรสร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องอบรม The Connecion


จัดฝึกอบรม หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel และ Macro พื้นฐาน
ณ. ห้องจัดอบรม Magnecomp Precision Technology PCL. ผู้เข้าอบรม 20 ท่าน วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2011

จัดอบรม หลักสูตรสร้างรายได้จากการขายสินค้าบน eBay รุ่นที่ 19
ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2554

จัดฝึกอบรมหลักสูตร Mix Office วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2554
ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2554

งาน อบรม เสวนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธรุกิจซื้อ-ขายสินค้า ออนไลน์ บน อีเบย์ ครั้งที่ 18
ห้อง Cyberia ชั้น 8 Central World วันเสาร์ที่ 27 พ.ย. 2553 เวลา 12.30 น. - 17.00 น. งานอบรม เสวนา eBay นี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจใ...

จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay (26/09/09)
ณ ห้องอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น.

จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay (29/08/09)
ณ ห้องอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น.

จัดฝึกอบรม หลักสูตร Train the Trainer บริษัท Epson Toyocom (Thailand) จำกัด
ณ ห้องจัดอบรม บ.Epson Toyocom จ.ฉะเชิงเทรา วันที่อบรม 26 - 27 สิงหาคม 2552 วิทยากร อ.ขวัญชนก สิขิวัฒน์

จัดฝึกอบรมหลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับโปรแกรม Microsoft Excel (19-20/08/09)
ณ ห้องอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น.

จัดฝึกอบรม หลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay (08/08/2009)
ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 -17.00 น.

จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay (18/07/2009)
วันที่ 18 กรกฏาคม 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

จัดฝึกอบรม หลักสูตร เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR
วันที่ 17 กรกฏาคม 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

จัดฝึกอบรม หลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay (รอบเย็น)
วันที่ 15 และ 17 กรกฏาคม 2552 เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

จัดฝึกอบรม หลักสูตร การเริ่มต้นขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
วันที่ 11 กรกฏาคม 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด

จัดฝึกอบรม หลักสูตร สร้างรายได้ด้วยการขายสินค้าบน eBay
วันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ

จัดฝึกอบรม หลักสูตร รอบรู้ใช้งานคล่องกับโปรแกรม Microsoft Excel 25 -26 มิ.ย. 52
วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ

จัดฝึกอบรม หลักสูตรรอบรู้ใช้งานคล่องกับโปรแกรม Microsoft Excel (27 - 28 เม.ย. 52)
วันที่ 27 - 28 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ

จัดฝึกอบรม หลักสูตรเจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR
วันที่อบรม 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ

จัดฝึกอบรม หลักสูตรจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access (Basic-Intermediate)
วันที่อบรม 7 - 9 เมษายน 2552 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ

หลักสูตร เรียน PHP เพื่อเป็น Freelance Programmer
วันที่ 21-22 , 28-29 มี.ค. และ 4-5 เม.ย. 52 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องจัดอบรม บ.ไวส์ ซัคเซสฯ

จัดฝึกอบรม หลักสูตร Train the Trainer บริษัท NEC TOKIN Electronics (Thailand)
จัดอบรม หลักสูตร Train the Trainer ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม บริษัท NEC TOKIN Electronics (Thailand) วันที่ 22 - 23 ธ.ค. 2551 และวันที่ 21 ม...

จัดฝึกอบรม หลักสูตรรอบรู้ใช้งานคล่องกับโปรแกรม Microsoft Excel (17 -18 พ.ย. 51)
สถานที่จัดอบรม ห้องอบรม บ.ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด ซ.ลาดพร้าว 71

จัดฝึกอบรม หลักสูตรรอบรู้ใช้งานคล่องกับโปรแกรม Microsoft Excel บ.พาแนลพีนาฯ
ผู้เข้าอบรมจาก บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2551

จัดฝึกอบรม หลักสูตรรอบรู้การใช้งานคล่องกับโปรแกรม Microsoft Excel
ผู้เข้าอบรมจาก บริษัท Rhodia (Thailand) Ltd.

จัดฝึกอบรม หลักสูตรเจาะลึกฟังก์ชั้นและสูตรใน MS Excel เพื่อการคำนวณ การวิเคราะห์การขายและการตลาด
ผู้เข้าอบรม จากบริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

จัดฝึกอบรม หลักสูตร บริการอย่างไรประทับใจลูกค้า
ผู้เข้าอบรมจาก MISSHA และ RED MANGO

จัดฝึกอบรม หลักสูตร Adobe InDesing CS3
ผู้เข้าอบรมจาก สำนักราชเลขาธิการ

จัดฝึกอบรมการตัดต่อภาพยนตร์และทฤษฎีวิดีโอด้วย Premiere
ให้กับสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551 - 7 ก.ค. 2551
ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด


จัดฝึกอบรม หลักสูตร Excel วิเคราะห์การขายและการตลาด
สถานที่จัดอบรม ศูนย์ศึกษาสาทรธานี วันที่ 29 เมษายน 2551

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2551

จัดฝึกอบรมหลักสูตร เจาะลึกฟังก์ชั่นและสูตรใน MS Excel เพื่อการคำนวณ
สถานที่จัดอบรม ศูนย์ศึกษาสาทรธานี วันที่ 3 มีนาคม 2551 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากบริษัทชั้นนำหลายบริษัท



| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading