หลักสูตรอบรม ของไวส์ ซัคเซส
หลักสูตร อบรม Excel หลักสูตร อบรม
Microsoft Excel
สูตรต่างๆ PivotTable Macro, VBA
หลักสูตร อบรม PowerPoint หลักสูตร อบรม
Microsoft PowerPoint
เบื้องต้น, ขั้นสูง
หลักสูตร อบรม Microsoft Office หลักสูตร อบรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รวม Microsoft Office
Word,Excel,PowerPoint
หลักสูตร อบรม Access หลักสูตร อบรม
Microsoft Access Workshop CRM, Bill, Macro, VBA
หลักสูตร อบรม Word หลักสูตร อบรม
Microsoft Word 2003, 2007, 2010
หลักสูตร อบรม Adwords หลักสูตร อบรม
โปรโมทเว็บด้วย AdWords

Microsoft Certified Application Specialist
ชมคลิปบทสัมภาษณ์หลักสูตรการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตและ eBay ในรายการ Smart Planning ทาง Money Channel
ไวส์ ซัคเซส ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน และขอเชิญชมภาพบรรยากาศบางส่วนของการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมา
รายชื่อทีมวิทยากรคุณภาพ
ของ ไวส์ ซัคเซส
ห้องจัดอบรม บ. ไวส์
ซัคเซส พร้อมให้บริการด้วย
อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 หลักสูตร อบรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Office (Mix Office)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และการทำไฟล์นำเสนองาน (Persentation)
หลักสูตรนี้สอนโดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองความรู้จากไมโครซอฟท์

ไวส์ ซัคเซส จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ที่สอนการใช้งานโปรแกรมหลักๆ 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม MS Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารรูปแบบต่างๆ, โปรแกรม MS Excel สำหรับการทำเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม กราฟ หรือการเก็บข้อมูล และโปรแกรม MS PowerPoint สำหรับการทำไฟล์นำเสนองาน (Presentation) โดยมีหลักสูตรทั้ง Version 2003, 2007 และ 2010 โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง)

ราคา 5,200.00 บาท/ท่าน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง)

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)
21-ต.ค.-2563 18-พ.ย.-2563 16-ธ.ค.-2563
เนื้อหาหลักสูตรที่อบรมประกอบด้วย :

Microsoft Word เบื้องต้น

 • แนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft office 2007
 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การทำงานกับเอกสาร
 • จัดรูปแบบเอกสาร
 • จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
 • สร้างตารางเก็บข้อมูล
 • แทรกรูปภาพ
 • การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
 • การใช้งาน SmartArt สำหรับทำผังองค์กร, ขั้นตอนการทำงาน (Process Flow)
 • การทำงานกับกราฟ
 • การจัดพิมพ์เอกสาร
Microsoft Excel เบื้องต้น
 • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
 • การซ่อนและแสดงแถบเครื่องมือ
 • การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
 • การแก้ไขข้อมูล
 • การลบข้อมูล
 • การย้ายและคัดลอกข้อมูล
 • กรอกข้อมูลวันที่
 • กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
 • ปรับความกว้างของคอลัมน์
 • กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
 • เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง
 • แทรกลอลัมน์ว่าง
 • แทรกแถวว่าง
 • กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
 • ตีเส้นขอบตาราง
 • ระบายสีช่องเซล
 • สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ
 • การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
 • ตรึงแถวและคอลัมน์
 • แบ่งหน้ากระดาษ
 • กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า
 • การสั่งพิมพ์
Microsoft PowerPoint เบื้องต้น
 • ป้อนข้อความลงในสไลด์
 • แทรกสไลด์ใหม่
 • เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
 • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
 • เปลี่ยนมุมมองสไลด์
 • ลบสไลด์
 • เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
 • เคลื่อนย้ายวัตถุ
 • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
 • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
 • ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
 • เปลี่ยนสีพื้นหลัง
 • กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
 • ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
 • วาดรูปเองลงสไลด์
 • การใส่เงาให้รูปภาพ
 • การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
 • สร้างแผนภูมิ
 • จัดเรียงลำดับสไลด์
 • การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
 • กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
 • การสั่งพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โทร. 02-539-5512, 02-932-5257 Email : info@wisethailand.com

 รอบวันที่เปิดอบรมสำหรับหลักสูตรนี้ (หากต้องการสมัครเรียนกรุณาคลิกรอบวันที่ต้องการ)
21-ต.ค.-2563 18-พ.ย.-2563 16-ธ.ค.-2563

| หน้าหลัก | Software | หลักสูตรอบรม | In Hourse Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading