เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ และที่ปรึกษาระบบงานสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้ในปี 2551 ได้ขยายงานไปในด้านการอบรมให้ความรู้ทางด้าน IT เชิงปฏิบัติ และทฤษฏี ทั้งที่เป็นความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงหลักสูตอื่นๆ ที่พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของตัวบุคคลอีกด้วย

บริการ

Software & Web Application

Web E-Commerce

Web Content & Web E-Marking

Training Course

เรียนที่ ไวส์ ซัคเซสฯ ดีอย่างไร

รูปแบบหลักสูตรเป็น Workshop ฝึกปฏิบัติใช้งานจากตัวอย่างที่เหมือนกับการทำงานจริง
เน้นสอนให้เข้าใจ มากกว่าการจดจำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
สอนโดยวิทยากร ที่ได้รับใบประกาศรับรองความรู้จากไมโครซอฟท์ Microsoft Certified Application Specialist
หลักสูตร Public ห้องเรียนจัดเป็น Class เล็ก อบรมรอบละไม่เกิน 14 ท่าน
หลักสูตร Public มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ในการอบรม 1 เครื่อง/1 ท่าน
หลักสูตร Public มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในแต่ละวันของการอบรม
หลักสูตร In-house สามารถเลือกอบรมเป็นรูปแบบ Virtual Classroom หรือแบบ On-Site ตามความต้องการได้
หลักสูตร In-house ลูกค้าสามารถเลือกเนื้อหาที่ต้องการอบรมเองได้ โดยคัดเลือกจากเนื้อหาที่ ไวส์ ซัคเซสฯ เสนอให้
หลักสูตร In-house ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่ และจำนวนวันอบรม ตามความต้องการได้
หากลูกค้ายังไม่มีสถานที่ และ/หรืออุปกรณ์ในการอบรม ทาง ไวส์ ซัคเซสฯ มีบริการจัดหาให้ได้

เรียนที่ ไวส์ ซัคเซสฯ ดีอย่างไร

อัลบั้ม