เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2550 ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ ติดตั้งระบบซอฟท์แวร์ และที่ปรึกษาระบบงานสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนชั้นนำมากมาย ด้วยประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้ในปี 2551 ได้ขยายงานไปในด้านการอบรมให้ความรู้ทางด้าน IT เชิงปฏิบัติ และทฤษฏี ทั้งที่เป็นความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงหลักสูตอื่นๆ ที่พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพของตัวบุคคลอีกด้วย

บริการ

Software & Web Application

Web E-Commerce

Web Content & Web E-Marking

Training Course

เรียนที่ ไวส์ ซัคเซสฯ ดีอย่างไร

รูปแบบหลักสูตรเป็น Workshop ฝึกปฏิบัติใช้งานจากตัวอย่างที่เหมือนกับการทำงานจริง
เน้นสอนให้เข้าใจ มากกว่าการจดจำ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
สอนโดยวิทยากร ที่ได้รับใบประกาศรับรองความรู้จากไมโครซอฟท์ Microsoft Certified Application Specialist
การอบรมทุกรูปแบบ มีเอกสารประกอบการอบรม และไฟล์ Workshop ที่ลงมือทำจริงในชั่วโมงเรียน และสามารถใช้ในการทบทวนได้ หลังจากจบการอบรม
การอบรมทุกรูปแบบ มีใบประกาศนียบัตรมอบให้ เมื่อจบการอบรม และสามารถใช้ประกอบเป็นประวัติส่วนบุคคลได้
อบรมแบบ Public จัดเป็น Class เล็ก อบรมรอบละไม่เกิน 14 ท่าน
อบรมแบบ Public มีบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ในแต่ละวันของการอบรม
อบรมแบบ In-house/Online ลูกค้าสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการอบรมเองได้ หรือจะคัดเลือกจากเนื้อหาที่ ไวส์ ซัคเซสฯ เสนอให้
อบรมแบบ In-house/Online ลูกค้าสามารถกำหนดวันที่ และจำนวนวันอบรม ตามความต้องการได้
หากลูกค้ายังไม่มีสถานที่ และ/หรืออุปกรณ์ในการอบรม ทาง ไวส์ ซัคเซสฯ มีบริการจัดหาให้ได้

เรียนที่ ไวส์ ซัคเซสฯ ดีอย่างไร

อัลบั้ม