หลักสูตรฝึกอบรม สอน การใช้งาน Microsoft Excel 2007 ขั้นสูง

สำหรับผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่เป็นประจำ เช่น ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม การสร้างกราฟ หรือตารางคำนวณต่างๆ อาจจะพบปัญหาในการใช้งาน เช่น ต้องสร้างสูตรที่ซับซ้อน หรือต้องมีการเลือก หรือตัดสินใจ แต่ไม่รู้จะสร้างอย่างๆ หรือ ต้องการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข ไม่ใช่การรวมทุกรายการ หรือปัญหาเกี่ยวกับการคำนวณวันที่ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ หากเราได้ทำการศึกษาฟังก์ชั่นต่างๆ ของ Excel ให้ละเอียดมากขึ้นแล้วจะพบว่า ปัญหาทั้งหมดสามารถแก้ไขจัดการได้

ไวส์ ซัคเซส ได้จัดทำหลักสูตรที่จะ สอน Excel ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel อยู่แล้วในระดับพื้นฐาน ให้สามารถสร้างสูตรคำนวณ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจง่าย พร้อมหลักเกณฑ์ในการทำความเข้าใจฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้งานบ่อย ช่วยให้จำฟังก์ชั่นได้ง่ายขึ้น รูปแบบการ สอน Excel ของไวส์ จะเน้นการฝึกปฏิบัติด้วยการใช้ตัวอย่างจริง และเมื่อเรียนจบ ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเข้ามาดู VDO บรรยการสอน เพื่อทบทวนได้ ผ่านทางระบบ Online ฟรี

เนื้อหาหลักสูตรการ สอน Excel 2007 Advance

  การคำนวณ สร้าง สูตร Formulas และฟังก์ชั่น Function
  1. การสร้างสูตร Excel , คำนวณ Excel , ฟังก์ชั่น Excel และการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร ด้วย $
  2. แนะนำการพิมพ์ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ วันที่ และเวลาที่ ที่ถูกต้อง เพื่อการนำไปคำนวณ
  3. ฝึกปฏิบัติการใช้สูตร และฟังก์ชั่น พร้อมคำแนะนำคิดวิเคราะห์โจทย์
   • ถ้าต้องเลือก ใช้ฟังก์ชั่น if() ช่วยตัดสินใจ เลือกหาคำตอบที่มีโอกาสตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ
   • เรียนรู้การใช้ฟังก์ชั่น if() ซ้อน if() และการเขียนสูตรที่มีฟังก์ชั่นหลายๆ ตัวซ้อนกัน
   • นับจำนวนแบบทั้งเป็นตัวอักษร และตัวเลข , หาผลรวม แบบทั้งหมด หรือแบบมีเงื่อนไข1เงื่อนไข หรือหลายเงื่อนไข Count(), Sum(), CountIF(), SumIF(), CountIFS(), SumIFS()
   • ค้นหาข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น VLookUP(), HLookUP() และการประยุกต์ใช้ Lookup Function แทนการใช้ if() ช่วยให้สูตรสั้นลง
   • แก้ไขสูตร หรือ ฟังก์ชั่น Excel เมื่อขึ้นข้อความเตือน เมื่อใส่สูตร หรือฟังก์ชั่น ไม่ถูกต้อง เพื่อทำการแก้ไขที่ตรงจุด
  4. วิธีใช้ และกำหนด Conditional Formatting เใส่สีพื้นหลัง หรือสีตัวอักษร หรือจัดรูปแบบอื่นๆ เมื่อตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้
  5. ตั้งชื่อ Cell Name Range ทำให้อ้างอิงถึงข้อมูลใน Cell หรือในสูตรง่ายขึ้น
  ฐานข้อมูล
  1. วิธีแยกข้อมูลออกเป็นอีก 1 คอลัมน์ ด้วยคำสั่ง Text to Cloumns ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร
  2. กำหนดรูปแบบของข้อความ ตัวอักษร, พื้นหลัง, เส้นตราง เมื่อข้อมูลในตำแหน่งนั้นที่กำหนด ตรงกับเงื่อนไข Conditional Formatting จัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  3. ป้องกัน ด้วยการตรวจสอบความถูกต้อง Data Validation ของการพิมพ์ข้อมูลลงใน Excel
  4. จัดเรียงข้อมูลตามที่ต้องการดู ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษร หรือตัวเลข Sort
  5. ให้ Excel แสดงข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ และซ่อนข้อมูลที่ไม่ต้องการได้ จากข้อมูลจำนวนมาก ตามตัวเลือก และเงื่อนไขที่กำหนด Filter
  6. หาผลรวมของแต่ละกลุ่ม หรือประเภท Subtotal
  7. นำข้อมูล มาสร้าง กราฟ Chart และจัดตกแต่งอย่างมืออาชีพ เพื่อการนำเสนอ ในเชิงเปรียบเทียบ
  8. กำหนดพื้นที่ที่อนุญาตให้พิมพ์ หรือไม่อนุญาตให้พิมพ์ข้อมูล ใน Excel และการกำหนดรหัสเปิดไฟล์ Excel เพื่อป้องกันจากบุุคคลอื่น ด้วยรหัสที่ Protect Sheet และ Encrypt Document
  Pivot Table, Pivot Chart จัดสร้างรายงานสรุป จากข้อมูลที่จัดเก็บ
  1. ขั้นตอนการจัดทำ Pivot Table, Pivot Chart ที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลรายงานที่ตรงกับความต้องการ
  2. วิธีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในการแสดงรายงาน, เปลี่ยนตำแหน่งการเลือกข้อมูลตามเงื่อนไข
  3. คำนวณ และสร้างชุดข้อมูล Field Formulas
  4. การจัดการเมื่อข้อมูลในตารางมีการเปลี่ยนแปลง Refresh ข้อมูลเปลี่ยนชุดแหล่งข้อมูลเป็นตารางอื่น Change Data Source
  5. ตกแต่งรูปแบบ Styles, ปรับเปลี่ยนเค้าโครงการแสดง Layout
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้
 1. การฝึกปฏิบัติการสร้างสูตรคำนวณต่างๆ เริ่มตั้งแต่สูตรง่ายๆ ไปจนถึงสูตรที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ ของ Excel เช่น Pivot Table, Chart
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
 1. ผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel ในระดับสูง ต้องสร้างสูตรคำนวณที่มีความซับซ้อน
 2. ผู้ที่ต้องใช้งาน Pivot Table, Pivot Chart

คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : สอน excel 2007 Advance, สอน Excel, สอนสูตร Excel, สอน Excel 2007, สอน Excel Advance


สมัครเรียนหลักสูตร Excel Advance
| หน้าหลัก | Software | Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading