หลักสูตรฝึกอบรมสอนการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel 2003 และ Excel 2007

ไวส์ ซัคเซส ขอนำเสนอรูปแบบ การเรียน, สอน Excel แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้ทำความเข้าใจกับสูตรต่างๆ ที่สำคัญ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย พร้อมกับการฝึกปฏิบัติกับโจทย์ที่มีความชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง จนทำให้สามารถ จำและเข้าใจสูตรได้อย่างแม่นยำ พร้อมเอกสารประกอบการ สอน Excel ที่ประกอบด้วนส่วนของการฝึกปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ที่จะช่วยให้ผู้เรียน สามารถจดบันทึกตาม ความเข้าใจ พร้อมภาคบรรยาย เหมือนเป็นคู่มือการใช้งาน นอกจากนี้ผู้เข้าอบรม ยังสามารถนำตัวอย่าง หรือปัญหาต่างๆ ในการใช้งาน Excel ที่พบในการทำงานจริง เข้ามาถามกับทางวิทยากร เพื่อหาทางแก้ไขเพื่อให้สามารถนำกลับไปทางงานได้อย่างหมดปัญหา และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมยังสามารถทบทวนบทเรียนผ่านทางระบบ Online ได้อีกด้วย

ภาพบรรยากาศการ สอน Excel สอน Excel Inhouse ที่บริษัทลูกค้า หลักสูตร สอน Excel กับบุคคลทั่วไป สอน Excel ณ บริษัทของลูกค้า สอน Excel ให้กับพนักงานบริษัททั่วไป

หลักสูตรอบรม โปรแกรม Microsoft Excel ที่ไวส์ ซัคเซส มีจัดบริการให้กับลูกค้าประกอบไปด้วย

 1. หลักสูตร : ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น
 2. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานใหม่ หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้งาน โปรแกรม Excel มาก่อน หลักสูตรนี้จะเป็นการ สอน การใช้งาน โปรแกรม Excel ในระดับพื้นฐาน ให้ผู้เรียน ได้ทราบรายละเอียด วิธีการใช้งาน ต่างๆ เช่น การสร้าง, การ Save ไฟล์, การ Format Cell, การสร้างตาราง หรือแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการสร้างสูตรคำนวณง่ายๆ เป็นต้น ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรอบที่เปิด สอน Excel หลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่นี่

 3. หลักสูตร : รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel
 4. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือผ่านการอบรมในหลักสูตร "ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น" ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งาน Excel ในที่นี้ หมายถึง ผู้ที่ใช้งาน โปรแกรม Excel อยู่เป็นประจำ สามารถสร้างสูตรคำนวณ หรือใช้ฟังก์ชั่นง่ายๆ เช่น Sum() หรือ Count() เป็นต้น หลักสูตรนี้ จะสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักสูตร และวิธีการใช้งาน การนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงๆ ที่หลากหลาย เมื่อผ่านารอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรม จะสามารถสร้างสูตรที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรอบที่เปิด สอน Excel หลักสูตรนี้ กรุณาคลิกที่นี่

 5. หลักสูตร : เจาะลึกสูตร Excel และเทคนิคประยุกต์สำหรับงาน HR
 6. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มาบ้างแล้ว หรือผ่านการอบรมในหลักสูตร "ปูพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น" เช่นเดียวกับหลักสูตร "รอบรู้ใช้งานคล่องกับสูตรในโปรแกรม Excel" แต่จะมุ่งเน้นสำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านฝ่ายบุคคล (HR) โดยสูตรที่นำมาใช้สอน และตัวอย่างในการฝึกปฏิบัติ จะเป็นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ของฝ่าย HR เมื่อผ่านารอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรม จะสามารถประยุกต์ใช้สูตรหรือฟังก์ชั่นต่างๆ ให้เหมาะกับงาน HR ของตนได้ นอกจากนี้ตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติยังเป็นตัวอย่างที่นำมาจากงานของฝ่าย HR จริงๆ ซึ่งผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลายท่าน สามารถนำตัวอย่างนี้กลับไปใช้ ทำงานจริงได้ทันที ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรอบการเรียนที่เปิด สอน Excel สูตรนี้ กรุณาคลิกที่นี่

สมัครเรียน Microsoft Excel กับ ไวส์ ซัคเซส ดีอย่างไร
 1. มีให้เลือกทั้งระดับ เบื้องต้น และ Advance
 2. จำนวนผู้เรียนต่อรอบน้อย สูงสุดต่อรอบไม่เกิน 12 ท่าน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากผู้สอนอย่างทั่วถึง
 3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ทุกคน 1 เครื่อง/ผู้เข้าอบรม 1 ท่าน ทำให้ทุกท่านได้ฝึกปฏิบัติจริงเหมือนกันหมด
 4. เปิดโอกาสให้ซักถามทั้งในหัวข้อที่เรียน และช่วยแก้ไขปัญหาจากที่ทำงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเรียนจบกลับไปจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอน
 5. ไวส์ ซัคเซส มีห้องจัดอบรมของเราเอง และมีวิทยากรประจำ ทำให้มั่นใจได้ว่าเมื่อบริษัทของท่านโอนเงินชำระค่าเรียนแล้ว จะไม่มีการเลื่อนอย่างแน่นอน
 6. มีระบบทบทวนบท เรียน Excel Online ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถเข้ามาดูการเรีน การสอน ในรอบของตนเองได้ฟรี ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจบการอบรม
วิธีการสมัครเรียน และการชำระเงิน
ผู้ที่สนใจหลักสูตรต่างๆ ของทางบริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำการสมัครลงทะเบียนเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ
 1. สมัครผ่านระบบ Online จากในหน้ารายละเอียดหลักสูตรได้ทันที
 2. โทรแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ที่หมายเลข 02-539-5512, 02-932-5257
และหลังจากสมัครแล้ว สามารถยืนการเข้าร่วมอบรม โดยการชำระเงินค่าอบรม ล่วงหน้าก่อนวันอบรม 3 วันทำการ โดยสามารถชำระเงินค่าอบรมโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ของทางบริษัทดังนี้ :
ขั้นตอนการชำระเงิน
1. กรุณาโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยโชคชัย 4 เลขที่บัญชี 721-2-38500-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขาโชคชัย 4 ลาดพร้าว เลขที่บัญชี 230-0-70517-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยลาดพร้าว ซอย 71 เลขที่บัญชี 253-204325-9
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยลาดพร้าว ซอย 71 เลขที่บัญชี 760-0-00579-4
2. แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อบริษัทของท่าน มาที่หมายเลข 02-539-5446
3. ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ. ที่จ่าย บริษัท ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 168/20 ถ.นาคนิวาส แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550050837


คำหลักในการค้นหาหลักสูตรนี้ : เรียน Excel, สอน Excel, อบรม สูตร Excel, อบรม Excel, เรียน โปรแกรม Excel


ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ

กลับไปหน้าหลัก
| หน้าหลัก | Software | Training | Contact Us | eBay Seminar | Search |
ALLRIGHT RESERVED  WISE SUCCESS (THAILAND) CO.,LTD. 
Loading