แบบฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา  

"ชี้ช่องรวยกับธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซท์ eBay.com ครั้งที่ 484 "

เสาร์ที่ 15 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00น.-12.00น.) บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 11 อาคารวรรณสรณ์
พุธที่ 19 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ
เสาร์ที่ 22 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
เช้า (10.00น.-12.00น.) บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ
พุธที่ 26 ธ.ค. 2561  กรุณาเลือกรอบที่ต้องการ
บ่าย (14.00น.-16.00น.)
ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ

ช่องทางการอบรม :
ชื่อ :
นามสกุล :
เบอร์มือถือ :
Email :